Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie Juvamen
Sídlo:
Kupeckého 72, 90201 Pezinok
IČO:
42176867
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
14.05.2015
Koniec kontroly
30.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Obcianske zdruzenie Juvamen_007_2015_1030_1080.pdf
Veľkosť: 272 KB, Dátum zverejnenia: 30.06.2015

Späť