Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.
Sídlo:
Priemyselná 1, 90021 Svätý Jur
IČO:
36859893
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
05.07.2015
Koniec kontroly
30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť