Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
WELLNEA s. r. o.
Sídlo:
Lichnerova 41, 90301 Senec
IČO:
44645643
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
18.05.2015
Koniec kontroly
02.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Wellnea.pdf
Veľkosť: 253 KB, Dátum zverejnenia: 02.07.2015

Späť