Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Par excellance, s. r. o.
Sídlo:
Zohorská 69, 90055 Lozorno
IČO:
44215720
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
01.09.2015
Koniec kontroly
10.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Par Excellance.pdf
Veľkosť: 204 KB, Dátum zverejnenia: 10.09.2015

Späť