Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Dom Svitania, n.o.
Sídlo:
Jakubov 79, 90063 Jakubov
IČO:
37924656
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
13.05.2015
Koniec kontroly
23.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Dom Svitania_ n.o._007_2015_1030_1080.pdf
Veľkosť: 221 KB, Dátum zverejnenia: 23.06.2015

Späť