Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Perín-Chym
Sídlo:
Perín-Chym 180, 04474 Perín-Chym
IČO:
00324612
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
13.04.2015
Koniec kontroly
28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o vysledku kontroly_obec Perin - Chym_006_2015_1080_1090_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 384 KB, Dátum zverejnenia: 28.05.2015

Späť