Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ostrý Grúň
Sídlo:
Ostrý Grúň 0, 96677 Ostrý Grúň
IČO:
00320901
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
25.05.2015
Koniec kontroly
26.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Obec Ostry Grun_006_2015_1080_1070.pdf
Veľkosť: 679 KB, Dátum zverejnenia: 26.08.2015

Späť