Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Gemerské Teplice
Sídlo:
Gemerské Teplice 0, 04916 Gemerské Teplice
IČO:
00328235
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
28.05.2015
Koniec kontroly
27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Gemerske Teplice_006_2015_1080_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 226 KB, Dátum zverejnenia: 27.08.2015

Späť