Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Sídlo:
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08134 Prešov
IČO:
17078482
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
17.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SOS obchodu a sluzieb Presov_017_2013_1030_1110.pdf
Veľkosť: 901 KB, Dátum zverejnenia: 17.10.2013

Späť