Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce
Sídlo:
Školská 16, 05321 Markušovce
IČO:
35546018
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-010/2011/0002

Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť