Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Studienka
Sídlo:
Studienka 364, 90875 Studienka
IČO:
00310042
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-038/2013/1140

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejených prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2013/1140
Účel
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní verejných
Začiatok kontroly
30.07.2013
Koniec kontroly
29.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Studienka_038_2013_1140_1080.pdf
Veľkosť: 468 KB, Dátum zverejnenia: 29.11.2013

Späť