Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
Sídlo:
Kollárova 31, 91702 Trnava
IČO:
00735825
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-009/2011/0002

Kontrola hospodárenia s automobilovou technikou Policajného zboru
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť