Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
Sídlo:
Štúrova 7, 08001 Prešov
IČO:
00735850
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-061/2014/1110

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2014/1110
Účel
Kontrola a vyhodnotenia stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
27.03.2014
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2011/0002

Kontrola hospodárenia s automobilovou technikou Policajného zboru
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť