Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Stará Ľubovňa
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-025/2011/0006

Kontrola systému registrácie daňových subjektov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2011/0006
Účel
Začiatok kontroly
20.03.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2011/0005

Kontrola systému registrácie daňových subjektov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
20.03.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť