Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spoločenstvo vlastníkov bytov "Severná 9,10"
Sídlo:
Severná 9,10, 03772 Martin
IČO:
36144606
Právna forma:
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

Kontroly

KA-044/2010/0007

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na program zatepľovania bytov
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
06.06.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť