Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Sliač
Sídlo:
Letecká ulica 1, 96232 Sliač
IČO:
00320227
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-052/2010/0003

Kontrola výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť