Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou
Sídlo:
Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO:
30999847
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
04.03.2007
Koniec kontroly
03.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť