Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Jana Čechová - SIGNUM
Sídlo:
Slovanská cesta 968/2, 02201 Čadca
IČO:
10844457
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
30.09.2014
Koniec kontroly
16.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Jana Čechová SIGNUM_042_2014_1030_1140.pdf
Veľkosť: 80 KB, Dátum zverejnenia: 16.10.2014

Späť