Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Brasko sport klub
Sídlo:
Tomášikova 10/D, 82101 Bratislava-Ružinov
IČO:
42185599
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
11.08.2014
Koniec kontroly
28.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Brasko sport klub_KA-024/2014/1050_1050.pdf
Veľkosť: 75 KB, Dátum zverejnenia: 18.09.2014

Späť