Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Sídlo:
Matičné námestie 1617, 02201 Čadca
IČO:
37905546
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
30.09.2014
Koniec kontroly
30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Urad prace socianych vecí a rodiny Cadca_KA_042_2014_1030_1140.pdf
Veľkosť: 155 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2014

Späť