Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Sídlo:
Hlavná 13, 90031 Stupava
IČO:
00364193
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
29.06.2014
Koniec kontroly
13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DSS a ZpS Kastiel Stupava_059_2014_1080_1080_PUBL.pdf
Veľkosť: 436 KB, Dátum zverejnenia: 13.11.2014

Späť