Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre riadenie vedeckovýskumnej a vývojovej činn.
Sídlo:
Hlohovská 2, 94992 Nitra
IČO:
34014551
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť