Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Okresný súd
Sídlo:
Grešova 3, 08042 Prešov
IČO:
00165921
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-009/2010/0006

Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť