Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola drevárska
Sídlo:
Pavlovičova 3, 82104 Bratislava-Ružinov
IČO:
31754104
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
12.09.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SOSD_017_2013_1030_1030.pdf
Veľkosť: 857 KB, Dátum zverejnenia: 12.09.2013

Späť