Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola
Sídlo:
Bieloruská 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.
IČO:
30795290
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-037/2023/1110

Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2023/1110
Účel
Preveriť financovanie súkromných stredných škôl a použitie verejných prostriedkov v nadväznosti na
Začiatok kontroly
05.07.2023
Koniec kontroly
23.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť