Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie Amos Trenčín
Sídlo:
Pod Sokolice 14, 91101 Trenčín
IČO:
37922688
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-037/2023/1110

Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2023/1110
Účel
Preveriť financovanie súkromných stredných škôl a použitie verejných prostriedkov v nadväznosti na
Začiatok kontroly
18.07.2023
Koniec kontroly
21.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť