Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja
Sídlo:
Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice-Dargov.hrdinov
IČO:
35582006
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-037/2023/1110

Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2023/1110
Účel
Preveriť financovanie súkromných stredných škôl a použitie verejných prostriedkov v nadväznosti na
Začiatok kontroly
06.07.2023
Koniec kontroly
26.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť