Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Sídlo:
Akademická 4, 94901 Nitra
IČO:
34075381
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-017/2024/1100

Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2024/1100
Účel
Preveriť proces zrušenia štátneho podniku Agroinštitút Nitra, štátny podnik a jeho dopad na správu majetku štátu.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť