Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola akademika Jura Hronca
Sídlo:
Zakarpatská 12, 04801 Rožňava
IČO:
35543663
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-008/2017/1090

Kontrola financovania škôl a školských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2017/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie VZPP a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácií škôl
Začiatok kontroly
28.02.2017
Koniec kontroly
23.04.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť