Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Hydromeliorácie, štátny podnik
Sídlo:
Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Pod.Biskup.
IČO:
35860839
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-013/2017/1060

Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2017/1060
Účel
Zhodnotenie výkonu zakladateľskej funkcie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
Začiatok kontroly
30.05.2017
Koniec kontroly
12.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2007/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2007/0005
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
05.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť