Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Verejné prístavy, a. s.
Sídlo:
Prístavná 10, 82109 Bratislava-Ružinov
IČO:
36856541
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-015/2017/1060

Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2017/1060
Účel
Preveriť postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Verejných prístavov, a.s., stra
Začiatok kontroly
05.09.2017
Koniec kontroly
12.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť