Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo:
Ondavská 8, 04011 Košice-Západ
IČO:
36601284
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
01.11.2016
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2011/0008

Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo.
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2011/0008
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť