Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Sídlo:
Bernolákova 4, 95334 Zlaté Moravce
IČO:
17336015
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
06.07.2016
Koniec kontroly
18.12.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť