Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
Sídlo:
Obchodná 5, 07801 Sečovce
IČO:
35541202
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-008/2017/1090

Kontrola financovania škôl a školských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2017/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie VZPP a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácií škôl
Začiatok kontroly
01.03.2017
Koniec kontroly
20.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť