Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Jozef Borčík BORČIK
Sídlo:
Hlavná 44/3, 07602 Kysta
IČO:
17268044
Právna forma:
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

Kontroly

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
10.07.2017
Koniec kontroly
24.10.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť