Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Družstvo Agrospol, družstvo
Sídlo:
Boľkovce 228, 98401 Boľkovce
IČO:
36041351
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-003/2017/1060

Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2017/1060
Účel
Kontrola dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti v živočíšnej výrobe, ktorá je hlavným cieľom Pro
Začiatok kontroly
02.10.2017
Koniec kontroly
02.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť