Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
1. Tatranská, akciová spoločnosť
Sídlo:
K vodopádom 4051, 05985 Štrbské Pleso
IČO:
31395783
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
24.07.2016
Koniec kontroly
04.08.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť