Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Hotely a penzióny, a.s.
Sídlo:
Palisády 29/A, 81106 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
36403806
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
12.10.2016
Koniec kontroly
12.10.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť