Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mgr. Ľubica Skusilová
Sídlo:
Matúšova 4387/19, 81104 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
40244814
Právna forma:
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
09.10.2016
Koniec kontroly
04.12.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť