Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ing. Peter Sečkár CSc. - PEKYMA Malacky
Sídlo:
Plavecký Štvrtok 520, 90068 Plavecký Štvrtok
IČO:
33733210
Právna forma:
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
03.05.2016
Koniec kontroly
02.06.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť