Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BARANČIA s.r.o.
Sídlo:
Mlynská 42, 97611 Selce
IČO:
36009644
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
08.05.2016
Koniec kontroly
28.07.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť