Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ing. Jozef Ďuriš - SHR
Sídlo:
Farská 84, 95145 Horné Lefantovce
IČO:
30934371
Právna forma:
Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
09.05.2016
Koniec kontroly
21.07.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť