Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.
Sídlo:
Andreja Hlinku 72, 03406 Ružomberok
IČO:
36440353
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
28.06.2016
Koniec kontroly
04.09.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť