Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ASPECT-VYHNE, a.s.
Sídlo:
Hatalova 12/A, 83103 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
36354694
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
08.05.2016
Koniec kontroly
25.07.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť