Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o.
Sídlo:
Kvakovce 26, 09402 Kvakovce
IČO:
36856819
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
16.05.2016
Koniec kontroly
13.09.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť