Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Roľnícke družstvo Tekovské Nemce
Sídlo:
96653, 96653 Hronský Beňadik
IČO:
00210552
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
25.09.2016
Koniec kontroly
25.09.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť