Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vranovská nemocnica, a.s.
Sídlo:
M. R. Štefánika 187/177 B, 09327 Vranov nad Topľou
IČO:
47249021
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
19.03.2017
Koniec kontroly
25.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť