Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
FORLIFE n.o. všeobecná nemocnica Komárno
Sídlo:
Mederčská 39, 94575 Komárno
IČO:
37970933
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
21.03.2017
Koniec kontroly
12.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť