Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Sídlo:
Nám. SNP 10, 81465 Bratislava
IČO:
31386563
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
21.03.2017
Koniec kontroly
29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť