Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Sídlo:
SNP 1079/76, 07501 Trebišov
IČO:
36597376
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
19.03.2017
Koniec kontroly
28.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť